Prestatie borging

borgt uw energieverbruik, uw comfort, en uw gebouwprestaties!

Door de hedendaagse eisen aan energie en comfort worden klimaatinstallaties steeds complexer. Koelsystemen, installaties met warmtepompen, energieopslag in de bodem, slimme ventilatiesystemen en uitgekiende warmteterugwinning zijn meer en meer gemeengoed geworden binnen de klimaattechniek. Naast comfort, spelen energiegebruik en veiligheid een belangrijke rol bij het ontwerp.

Niet alleen de keuze van de benodigde apparatuur, maar ook de afstemming en de inregeling van het systeem horen daarbij.

Uit een door TNO uitgevoerd onderzoek blijkt dat maar liefst 70 procent van de klimaatinstallaties niet volgens de ontwerpuitgangspunten functioneert. Hierdoor is het energieverbruik van deze installaties onnodig hoog.

is in staat om voor u als opdrachtgever tijdens de gebruiksfase de optimale prestaties van de Installatie, het Energieverbruik en het Comfort te beheren. Hiervoor maken wij naast onze uitgebreide kennis van klimaatinstallaties gebruik van monitoringsoftware die 24/7 de prestaties van gebouwinstallaties en energieregistratiesystemen in de gaten houdt. Afwijkingen worden direct gemeld. Hierdoor zijn wij in staat de prestaties van gebouwen en installaties in één oogopslag beoordelen.

24/7 leest de monitoringsoftware data uit de database van een automatiseringssysteem. De gegevens worden geanalyseerd en op basis van de resultaten worden conclusies getrokken.
Het geheel functioneert als een paraplu over de (verschillende) klimaatsystemen. Voor de overdracht van meet data wordt een koppeling met de database van het GBS en/of ERS gemaakt. Direct na binnenkomst worden de data verwerkt voor de visualisatie van de actuele prestaties en energiestromen.
De interpretatie is eenvoudig: groen is oké, oranje betekent aandacht geven, bij rood is snelle actie gewenst.

kan voor u naast het beheren van de gebouw- en energieprestaties ook als intermediair fungeren tussen de onderhoudspartij en u als opdrachtgever. Hierdoor wordt u volledig ontzorgt en bent u gegarandeerd van een optimaal presterend gebouw en bespaard u tevens op uw energielasten.

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

PRESTATIEBORGING

 

BEHEER

You are here: Home